วันเกิดหรือวันขึ้นปีใหม่นี้

แม่ในวันคล้ายวันเกิดของท่านคนใดคนหนึ่ง ก็ขอแนะนำว่าไม่ต้องไปกินเหล้าเลี้ยงอาหารกันให้อิ่มหนำสำราญกันจนเกินไป เ

วันเกิดหรือวันขึ้นปีใหม่นี้

แม่ในวันคล้ายวันเกิดของท่านคนใดคนหนึ่ง ก็ขอแนะนำว่าไม่ต้องไปกินเหล้าเลี้ยงอาหารกันให้อิ่มหนำสำราญกันจนเกินไป เ

พ่อหรือแม่ในวันคล้ายวันเกิดของท่านคนใดคนหนึ่ง ก็ขอแนะนำว่าไม่ต้องไปกินเหล้าเลี้ยงอาหารกันให้อิ่มหนำสำราญกันจนเกินไป เราก็สร้างความสุขด้วยการเจริญกุศลภาวนา
สวดมนต์ไหว้พระในวันเกิดของท่าน ท่านจะเจริญรุ่งเรื่อง

การทำความดีในวันคล้ายวันเกิดด้วยการเจริญกุศลภาวนา ดังที่อาตมาพูดเสมอว่า
สวดมนต์เป็นยาทาวิปัสสนาเป็นยากิน แล้วก็เจริญกุศลภาวนา
เดินจงกรมในวันคล้ายวันเกิด ท่านจะประเสริฐที่สุด
ท่านที่เคยขายของไม่ดีกลับจะขายของดี จะรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรต่อไป

มีสำหรับใช้แสดงกตัญญูรู้คุณ

วันเกิด ของเรานี่ก็สำคัญ เป็นวันที่ควรแสดงออกถึงกตัญญูกตเวทิตาธรรมอย่างยิ่ง
โดยเฉพาะการแสดงแก่ผู้มีพระคุณ รำลึกถึงคุณงามความดีถึงบิดามารดา
ผู้ให้กำเนิดเกิดมาเป็นตัวตน

สำหรับวันขึ้นปีใหม่นี้ ก็เป็นการกตัญญูกตเวทีต่อตัวเอง
โดยสำรวจตรวจสอบชีวิตของตนเองในรอบปีที่ผ่านมา ว่าได้ทำดีหรือชั่วอะไรเอาไว้บ้าง

ปฏิบัติธรรมต้อนรับวันขึ้นปีใหม่

ท่านอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายที่เราถือโอกาสมาบำเพ็ญพรต มาเป็นโยคีผู้ปฏิบัติธรรมนี้ เรียกโยคี โยคีแปลว่ากระไร อย่าแปลว่า ฤาษี

ปฏิบัติธรรมต้อนรับวันขึ้นปีใหม่

 ท่านอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายที่เราถือโอกาสมาบำเพ็ญพรต มาเป็นโยคีผู้ปฏิบัติธรรมนี้ เรียกโยคี โยคีแปลว่ากระไร อย่าแปลว่า ฤาษี

ท่านอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายที่เราถือโอกาสมาบำเพ็ญพรต มาเป็นโยคีผู้ปฏิบัติธรรมนี้ เรียกโยคี โยคีแปลว่ากระไร อย่าแปลว่า ฤาษี แต่แปลว่า ผู้บำเพ็ญเพียรให้แก่ชีวิต ชีไพร แปลว่า ผุ้รักษาศีลอยู่ในป่า แปลให้มันเข้าบทความ หรือ แม่ชี เป็นโยคีผู้บำเพ็ญเพียรสร้างความดีให้เกิดแก่ตน

และท่านสาธุชนที่มานุ่งขาว ไม่ได้หมายความว่า มาบวชชีพราหมณ์แต่ประการใด แต่เรามาเนกขัมมปฏิบัติหาความสงบให้กับตัวเอง ถ้าญาติโยมทั้งหลายมีความสงบเสงี่ยมเจียมตัว ตั้งสติไว้ให้ได้ มีสมาธิแล้ว โยมจะเปลี่ยนแปลงภาวะ เปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดี จะไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางชั่วอีกต่อไป จะสร้างตัวให้เจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรยิ้งขึ้นต่อไปในอนาคต

คือเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดี

อาตมาขออนุโมทนาที่ท่านทำถูกแล้ว มาชุบชีวิตให้เกิดมีอิทธิปาฏิหาริย์ในปีใหม่ ท่านจะได้เพิ่มพูนบริบูรณ์ด้วยข้าวของเงินตราทำอะไรเงินก็จะไหลนองทองไหลมาในปีต่อไปนั่นแหละ

ท่านมาสร้างบุญของท่าน ต้องการให้มีความสุขความสะดวกสบายในชีวิตในโอกาสหน้า ถึงหากว่าท่านทั้งหลายอยู่ในเคหสถานบ้านเรือนของท่าน ท่านก็จะเจริญกุศลภาวนาในวาระที่ถึงวันขึ้นปีใหม่นี้

เริ่มชีวิตใหม่ด้วยใจที่สุขสันต์

วันนี้ถือว่าเป็นวันชีวิตมิ่งขวัญมงคลต่อท่านผู้มีกุศลที่เรามากันในวันนีคือ จะมาบำเพ็ญกุศลในชีวิต ระลึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาในปี ซึ่งจะสิ้นสุดลงในอีกไม่นานนี้ จะเปลี่ยนวาระเข้าสู่ภาวะ พ.ศ.ใหม่ คือ 1 มกราคม

เริ่มชีวิตใหม่ด้วยใจที่สุขสันต์

วันนี้ถือว่าเป็นวันชีวิตมิ่งขวัญมงคลต่อท่านผู้มีกุศลที่เรามากันในวันนีคือ จะมาบำเพ็ญกุศลในชีวิต ระลึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาในปี ซึ่งจะสิ้นสุดลงในอีกไม่นานนี้ จะเปลี่ยนวาระเข้าสู่ภาวะ พ.ศ.ใหม่ คือ 1 มกราคม

เจริญสุขสวัสดีพี่น้องญาติโยมผู้สนใจในธรรมทั้งหลาย
วันนี้ถือว่าเป็นวันชีวิตมิ่งขวัญมงคลต่อท่านผู้มีกุศลที่เรามากันในวันนีคือ
จะมาบำเพ็ญกุศลในชีวิต ระลึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาในปี
ซึ่งจะสิ้นสุดลงในอีกไม่นานนี้ จะเปลี่ยนวาระเข้าสู่ภาวะ พ.ศ.ใหม่ คือ 1 มกราคม

วันเวลาก็ล่วงเลยไปเร็วมาก ไม่จำต้องกล่าวว่าเฉพาะเวลาเร็ว ชีวิตก็เร็ว
รู้สึกว่ามันเร็วเหลือเกิน เร็วเช่นนี้แล้ว จิตใจเราก็สับสน
มีเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาแทรกแซงอยู่ในจิตใจ เดี๋ยวก็ดี เดี๋ยวก็ชั่ว


บัญชีชีวิตคิดกันให้ดี

ท่านทั้งหลาย เราพิจารณาตัวเองกันในวันนี้ คิดบัญชีชีวิตว่าตั้งแต่ต้นปีเรื่อยมานั้น
เราขาดทุนชีวิตอะไรกันบ้าง เราทำธุรกิจการค้าขาดทุนตรงไหน
หาเหตุในการขาดทุนให้จงได้

ไม่ใช่ว่าสวัสดีปีใหม่ก็ขอให้ข้าพเจ้ารวย ให้สวย ให้ดี ให้มีปัญญา
มาที่วัดก็เจริญพรให้ข้อคิด สรุปหนึ่งปีมามีหลายเรื่องราว
ทำให้อาตมาได้ตำราที่วัด ไม่ต้องไปเข้าโรงเรียนไหน
มีครูมาสอนทุกวัน อาตมาก็เป็นนักเรียน แต่ให้ค่าเทอมครูด้วยการเลี้ยงข้าว
วันนี้ครูมาเยอะ เดี๋ยวเลี้ยงหอยทอด

Top 5 Health Benefits Of Cherries

Cherries are one of the most popular fruits in the world, especially in the spring and summer months. This is often associated with their sweet and delicious taste. Even more then just being delicious and satisfying, cherries contain many different nutrients and bioactive compounds that are unique when compared to other popular fruits.

Top 5 Health Benefits Of Cherries

Cherries are one of the most popular fruits in the world, especially in the spring and summer months. This is often associated with their sweet and delicious taste. Even more then just being delicious and satisfying, cherries contain many different nutrients and bioactive compounds that are unique when compared to other popular fruits.

Cherries are one of the most popular fruits in the world, especially in the spring and summer months. This is often associated with their sweet and delicious taste. Even more then just being delicious and satisfying, cherries contain many different nutrients and bio active compounds that are unique when compared to other popular fruits.

Also, they can help to promote our overall health a number of different ways. Now, lets discuss some of the incredible health benefits of consuming cherries regularly.

1. Cherries provide us with many different types of vitamins, minerals and nutrients. They are great sources of both vitamin C and potassium, and are also high in manganese, copper, vitamin K and magnesium.

2. As just mentioned, cherries are very high in antioxidants. More specifically, cherries are excellent sources of two powerful and potent antioxidant compounds known as cyanide and anthologists. These antioxidants, especially anthologists, can help to reduce inflammation throughout the entire body and have potent anti-inflammatory abilities.

3. Cherries can also help to promote better sleep when consumed regularly. This is because they contain good levels of different phyochemicals, such as melatonin, which can help to regulate our sleep and wake up feeling more refreshed. Not only that, but studies have found that cherries can help to improve sleep efficiency, total sleep time and restfulness.

4. Cherries are also helpful when it comes to boosting the overall health of our heart. As some studies have shown, tart cherries can benefit the health of our cardiovascular system and even reduce the risk of heart disease and stroke. This is often attributed to the good sources of magnesium, potassium and dietary fibre, all of which play an important role in heart health and can benefit our heart many different ways, such as helping to control blood pressure.

5. Lastly, consuming cherries regularly can also help treat symptoms associated with osteoarthritis. This is a condition that occurs when our cartilage between the bones and joints wears down, allowing the bones to rub together.

Top 10 Health Benefits of Eating Red Grapes | Nutritional Facts of Red Grapes

These are also good source of vitamin B-6, vitamin C, vitamin K, vitamin A, folate, zinc, copper, potassium, manganese and calcium.

Top 10 Health Benefits of Eating Red Grapes | Nutritional Facts of Red Grapes

These are also good source of vitamin B-6, vitamin C, vitamin K, vitamin A, folate, zinc, copper, potassium, manganese and calcium.

Top 10 health benefits of eating red grapes and nutritional facts of red grapes. Red grapes benefits for skin, heart, brain function, eyes, immunity system are really amazing. Red grapes control and prevents cancer, high blood pressure, LDL cholesterol effectively. You will surprised to know how good red grapes are eating regularly. Red grapes juice is also good but try to eat raw red grapes as to get better result.

Cultivation of grapes, including red grapes started thousands of years ago. These are really beneficial due to high antioxidants and other vital nutrients.

Nutritional facts: Red grapes are low in calories and are fat and cholesterol free. Red grapes contain resveratrol, a potent and powerful antioxidant.

These are also good source of vitamin B-6, vitamin C, vitamin K, vitamin A, folate, zinc, copper, potassium, manganese and calcium.

Top 10 health benefits of red grapes:

1. Keep heart healthy: Red grapes are loaded with heart-healthy nutrients. These help to lower blood pressure, LDL cholesterol and reduce the risk of blood clotting.

2. Promote brain function: Red grapes contain resveratrol, a powerful antioxidant, which reduces the risk of brain cell damage and improves brain function.

3. Boost immune system: Red grapes help to strengthen immunity as these contain huge amount of resveratrol and vitamin C.

4. Good for eyes: As red grapes are loaded with vital eye healthy antioxidants which can protect retina from deterioration and keep eyes healthy.

5. Help in weight loss: Red grapes are low in calories with vital nutrients and contain resveratrol, a potent antioxidant, which help to promote weight loss.

6. Promote youthful skin: Various studies revealed that resveratrol can reverse the skin aging and high level of vitamin C promotes skin smooth and glowing.

7. Help to lower LDL cholesterol: Red grapes are rich in antioxidants and vitamin C and those contents help to lower bad LDL cholesterol.

8. Reduce risk of cancer: Red grapes are storehouse of antioxidants which reduce the risk of different types of cancer like skin cancer.

9. Regulate blood pressure: Red grapes are good source of potassium and potassium helps to lower blood pressure by reducing the negative effects of sodium.

10. Prevent asthma: Red grapes contain anti-inflammatory properties, antioxidant and vitamin C which help to treat and prevent asthma.

10 Health Benefits of Papayas

Lowers cholesterol Papaya is rich in fibre, Vitamin C and antioxidants which prevent cholesterol build up in your arteries. Too much cholesterol build-up can lead to several heart diseases including heart attack and hypertension.

10 Health Benefits of Papayas

Lowers cholesterol Papaya is rich in fibre, Vitamin C and antioxidants which prevent cholesterol build up in your arteries. Too much cholesterol build-up can lead to several heart diseases including heart attack and hypertension.

1. Lowers cholesterol

Papaya is rich in fiber, Vitamin C and antioxidants which prevent cholesterol build up in your arteries. Too much cholesterol build-up can lead to several heart diseases including heart attack and hypertension.

2. Helps in weight loss

Those looking to lose weight must include papaya in their diet as it is very low in calories. The fiber content in papaya leaves you feeling full and also clears your bowel movement making your weight loss regime easier.

3. Boosts your immunity

Your immunity system acts as a shield against various infections that can make you really sick. A single papaya contains more than 200% of your daily requirement of Vitamin C, making it great for your immunity.

4. Good for diabetics

Papaya is an excellent food option for diabetics as it has a low-sugar content even though it is sweet to taste. Also, people who don’t have diabetes can eat papaya to prevent it from happening.

5. Great for your eyes

Papaya is rich in Vitamin A which helps protect your vision from degenerating. Nobody wants to lose their ability to see due to diseases like age-related oracular degeneration, and eating papayas will ensure that you do not see a day where you cannot see.

6. Protects against arthritis

Arthritis can be a really debilitating disease and people who have it may find their quality of life reduced significantly. Eating papayas are good for your bones as they have anti-inflammatory properties along with Vitamin C which helps in keeping various forms of arthritis at bay. A study published in Annals of the Rheumatic Diseases showed that people who consumed foods low in Vitamin C were three times more likely to have arthritis than those who didn’t.

7. Improves digestion

In today’s times, it is near impossible to avoid eating foods that are bad for your digestive system. Often we find ourselves eating junk food or restaurant food prepared in excessive quantities of oil. Eating a papaya daily can make up for such occasional mistakes, as it has a digestive enzyme known as pa pain along with fiber which helps improve your digestive health.

8. Helps ease menstrual pain

Women who are experiencing menstrual pain should help themselves to several servings of papaya, as an enzyme called pa pain helps in regulating and easing flow during menstrual periods.

9. Prevents signs of ageing

All of us would love to stay young forever, but no one in this world has managed to do it. Still, healthy habits like eating a papaya daily will prolong the process and may make you look 5 years younger than you are. Papaya is rich in Vitamin C, Vitamin E and antioxidants like beta-carotene which helps prevent your skin from free radical damage keeping wrinkles and other signs of ageing at bay.

10. Prevents cancer Papaya

is a rich source of antioxidants, nutrients and flavoring that prevent your cells from undergoing free radical damage. Some studies have also linked the consumption papaya to reduced risk of colon and prostate cancer.

10 Best Health Benefits of Rose Apple Fruit

Rich in Vitamin C and Vitamin B3, the Rose Apple Fruit is a small shrub or a tree, mostly found in Southeast Asia. Its nutritional values helps in preventing strokes, diabetes, cramps, constipation and many such diseases. Rose Apple is also popularly known as chambakka, jambu fruit and paneer fruit.

10 Best Health Benefits of Rose Apple Fruit

Rich in Vitamin C and Vitamin B3, the Rose Apple Fruit is a small shrub or a tree, mostly found in Southeast Asia. Its nutritional values helps in preventing strokes, diabetes, cramps, constipation and many such diseases. Rose Apple is also popularly known as chambakka, jambu fruit and paneer fruit.

Rich in Vitamin C and Vitamin B3, the Rose Apple Fruit is a small shrub or a tree, mostly found in Southeast Asia. Its nutritional values helps in preventing strokes, diabetes, cramps, constipation and many such diseases. Rose Apple is also popularly known as chambakka, jambu fruit and paneer fruit.

1. Nutritional Overdose The high content of nutrients present in rose apples makes it imperative for a healthy body. Vitamin C, Vitamin A, dietary fibre, calcium, iron, potassium are all found in abundance in rose apples.

2. Prevents Diabetes This unusual fruit comes with an abundance of Jambosine – an alkaloid that helps monitor the conversion of starch into sugar. For potentially diabetic people, this could be a boon.

3. For Good Digestion Fiber content in the rose apple fruit is found in plenty. This aids in properly controlling the passage of food through the digestive tract. Problems related to digestion like constipation, diarrhoea, dysentery etc. are largely kept at bay.

4. Averts Cancer It contains active organic compounds that car reduce the possibilities of falling prey to cancer. In fact, chances of getting prostate and breast cancers can be reduced by adding this fruit to your diet.

5. Lessens Toxicity Often used as a diuretic substance, the rose apple fruit keeps the liver and kidneys clean and healthy. It also aids in boosting the metabolism of the body.

6. For a Healthy Heart Its rich nutritional value coupled with its high fibre content makes it imperative for a healthy heart. Together, these values enable an efficient monitoring of cholesterol levels in the body, thus averting dangers like strokes or other cardiovascular ailments.

7. Augments Fertility The high Vitamin C content found in the rose apple fruit is said to be an enhancer of male fertility. The fruit helps maintain healthy body cells including sperm cells that increase fertility.

8. Healthy Skin Not only does the rich Vitamin C content in rose apples increase fertility, but it also helps maintain a soft, glowing skin. It makes our skin invulnerable to oxidative damage.

9. For Your Eyes Only The fruit is home to Vitamin A in massive amounts. This also makes it quite beneficial for healthy vision. Consistent consumption leads to a sustained healthy eyesight.

10. Immunity Booster Given its health benefits, it is no surprise then, that rose apples strengthen our immunity. They keep our liver and kidneys clean, help maintain a healthy stomach and heart and even work wonders for our skin. It wards off diseases and infections to keep our bodies safe.

Health Benefits Of Mangoes

Beta-carotene that's found in things like mangoes, papaya, broccoli, carrots and more. It's said that this nutrient (among others) can help fight off the effects of asthma.

Health Benefits Of Mangoes

Beta-carotene that's found in things like mangoes, papaya, broccoli, carrots and more. It's said that this nutrient (among others) can help fight off the effects of asthma.

Important health benefits of mangoes. They’re sweet, brightly colored, and delicious! In some parts of the world they’re actually called the ‘King of Fruits’ .

They’ll Make Your Hair And Skin Look Nice Vitamin A will encourage the hair to grow and can also produce the stuff that helps moisturize your scalp, which in turn keeps your hair looking great.

Can Help Protect You From Asthma Beta-carotene that’s found in things like mangoes, papaya, broccoli, carrots and more. It’s said that this nutrient (among others) can help fight off the effects of asthma.

Antioxidants These protect your body from free radicals which are harmful compounds that basically hurt your body at a cellular level.

Good For Your Eyes Antioxidants like lutein and zeaxanthin which can help your peepers in a big way are also found in mangoes.

Can Help Your Heart Potassium and mangesium found in mangoes have been shown to help keep you pulse healthy, relax your blood vessels and possibly help to lower your blood pressure.

They’re Good Right Down To The Bone Mangoes contain vitamin K and these can help make your bones stronger.

Can Help Boost Your Immune System Vitamin C that comes from mangoes can help your body make more white blood cells. These are your bodies mini heroes that charge into battle to defend your body against disease.

Health Benefits of Guavas

Guava is another tropical fruit rich in high-profile nutrients. With its unique flavor, taste, and health-promoting qualities, the fruit easily fits into the category of new functional foods, often labeled as super-fruits. Here are Top 7 amazing health benefits of Guava.

Health Benefits of Guavas

Guava is another tropical fruit rich in high-profile nutrients. With its unique flavor, taste, and health-promoting qualities, the fruit easily fits into the category of new functional foods, often labeled as super-fruits. Here are Top 7 amazing health benefits of Guava.

Guava is another tropical fruit rich in high-profit nutrients with is unique flavor, taste, and health-promoting qualities, the fruit easily fit in the new function foods category, often called “super-fruits. “It is an evergreen, tropical shrub or low-growing small tree probably originated in the central Americas. Guavas actually thrive in both humid and dry climates and can tolerate brief periods of cold spells, but can survive only a few degrees of frost. Here are Top 7 amazing health benefits of Guava.

  • Lower risk of Cancer :

Lycopene content reduces risk of prostate cancer and breast cancer

  • Immunity Booster

Rich source of Vitamin C, help improve immunity and protects against common infections and pathogens

  • Keep your heart healthy

High levels of antioxidants and vitamins in guava help protect the heart against damage from free radicals

  • Healthy Digestive System 

 Excellent source of dietary fiber, helps aid in healthy bowel movements and prevent constipation

  • Control Blood Sugar

Rich in fiber content and low glycemic index, guavas prevent the development of diabetes

  • Maintains eye health

Great source of vitamin A, not only prevent degradation of eyesight, but even improve eyesight

  • Good for brain

Contains vitamin B3 and vitamin B6 which helps in improving blood circulation to the brain and relaxing your nerves

Benefits of Pineapples

The benefits of pineapple aren’t very well known, so take a look at the most important effects that this fruit has on our body:

7 Reasons Why You Should Eat More Pineapples

The benefits of pineapple aren’t very well known, so take a look at the most important effects that this fruit has on our body:

Rich in anti-cancer properties and antioxidants, pineapple contains substances that restore skin elasticity and help in rejuvenating the cells. It does this by combating the free radicals present in the body.

The benefits of pineapple aren’t very well known, so take a look at the most important effects that this fruit has on our body:

1. It eliminates a cough and combats colds

One of the biggest benefits of pineapple is that it has very high amounts of vitamin C. So you have an idea, consuming pineapple gives us approximately 130% of the daily recommended allowance of vitamin C.
By having so much vitamin C, pineapple strengthens the immune system and reduces mucus in the airways, eliminating phlegm and any infections.

2. It’s important for bone health

Pineapple is also very rich in manganese containing more than 70% of the amount of manganese we should ingest per day.
Manganese is an essential mineral for strengthening bones.

3. It aids in digestion

Another one of the little-known benefits of pineapple is that it’s abundant in fiber which facilitates the passage of food through the intestines.
Additionally, pineapple stimulates the production of gastric juices that help dissolve foods rich in protein.
By improving the digestive system as a whole, and being high in fiber, pineapple also significantly helps to fight against diarrhea.

4. It improves circulation

Pineapple helps to clean the arteries, having a detoxifying effect, which assists in the prevention of heart disease.

5. It relieves pain

Due to its very high concentration of vitamin C, pineapple is perfect for fighting inflammations in joints and muscles, so it is crucial in combating arthritis.
The anti-inflammatory properties of the fruit make the relief of arthritis pain one of the most sought after pineapple benefits.

6. It stimulates the production of collagen

In addition to the high concentration of vitamin C, pineapple produces collagen, which is an essential substance in the formation of the lining of blood vessels as well as in the formation of skin, organs, and bones.
Therefore, pineapple also assists in the healing and rejuvenation of our organs.

7. It helps to prevent cancer

Pineapple helps in the prevention of breast, mouth, and throat cancer due to its antioxidant properties. Rich in bromelain, the fruit also treats autoimmune diseases and helps regulate the thyroid gland, which means that pineapple works to help balance hormones.