พฤติกรรม ล้ำค่ากว่าคำพูด

พฤติกรรม ล้ำค่ากว่าคำพูด

การสร้างความดีให้ลูก
ทำถูกให้กับหลานนั้นไม่ใช่เป็นของยาก
แต่ก็ไม่ใช่ของง่าย
การที่เลี้ยงลูกให้เป็นคนดีได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย

แต่ก็ไม่ใชเรื่องยาก
ถ้าท่านทั้งหลายสร้างความดีไว้
ลูกก็จะตามท่าน ถ้าท่านสร้างความไม่ดีไว้
เขาก็จะไปทางไม่ดี
จะไปโทษลูกไม่ดีเกะกะกินเหล้าเมายา
ติดยาเสพติดและเล่นการพนันก็ไม่ได้
พ่อเขาเล่นและในบ้านนั้นก็เล่นกัน
กินเหล้าเมายาทะเลาะวิวาทกัน ลูกเสียหมด
มันย่อมติดเป็นกฏแห่งกรรมที่สร้างกรรมไว้ให้ลูก
เมื่อขึ้นปีใหม่แล้ว ต่อไปอย่าทำอีกเลย

ใช้แต่อารมณ์ ลูกก็จมอยู่กับสิ่งไม่ดี

ถ้าพูดด้วย โมโหด้วย ลูกจะไม่เชื่อฟัง พูดจนเคยชิน ด่าจนเคยชิน พอด่าเข้าไปแล้ว ลูกไม่เอาไหนก็ไปหาเพื่อน พูดให้เพราะๆ พูดให้มีมนุษย์สัมพันธ์ พูดให้ดึงน้ำใจลูกได้ไหม ไม่มีเลย พูดให้ลูกออกจากบ้านไป

ใช้แต่อารมณ์ ลูกก็จมอยู่กับสิ่งไม่ดี

ถ้าพูดด้วย โมโหด้วย ลูกจะไม่เชื่อฟัง พูดจนเคยชิน ด่าจนเคยชิน พอด่าเข้าไปแล้ว ลูกไม่เอาไหนก็ไปหาเพื่อน พูดให้เพราะๆ พูดให้มีมนุษย์สัมพันธ์ พูดให้ดึงน้ำใจลูกได้ไหม ไม่มีเลย พูดให้ลูกออกจากบ้านไป

ถ้าพูดด้วย โมโหด้วย
ลูกจะไม่เชื่อฟัง
พูดจนเคยชิน ด่าจนเคยชิน
พอด่าเข้าไปแล้ว
ลูกไม่เอาไหนก็ไปหาเพื่อน
พูดให้เพราะๆ พูดให้มีมนุษย์สัมพันธ์
พูดให้ดึงน้ำใจลูกได้ไหม
ไม่มีเลย พูดให้ลูกออกจากบ้านไป

ระวังนะ แม่สำคัญมากกว่าพ่อ
พ่อเขาไม่ได้พูดอะมากเท่าแม่หรอก แม่น่ะจุกจิก
แม่นี่สำคัญ เป็นแผนสร้างความดีให้กับลูกกับหลาน
รักให้มันถูกวิธี ทำความดีให้ลูกดู
อึกอักโมโหโทโสหน้าเหมือนยักษ์มาร แล้วไปว่าลูก
ลูกจะเชื่อฟังไหม เพราะฉะนั้น
จงเมตตา อย่าเจือด้วยโมโห จะสอนลูกไม่ได้ดี

สอนลูกด้วยแบบอย่าง จึงจะได้ดังใจ

มีลูกให้เรียนหนังสือ ถ้าลูกไม่อยากเรียนไม่ยอมเรียน มีวิธีการ พ่อแม่ให้แผ่เมตตา อย่าไปดุไปตีลูกนะ ไอ้ที่ภาษาโบราณที่ว่า รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี รักมีให้ค้า รักหน้าให้คิด รักมิตรให้เตือนกัน

สอนลูกด้วยแบบอย่าง จึงจะได้ดังใจ

มีลูกให้เรียนหนังสือ ถ้าลูกไม่อยากเรียนไม่ยอมเรียน มีวิธีการ พ่อแม่ให้แผ่เมตตา อย่าไปดุไปตีลูกนะ ไอ้ที่ภาษาโบราณที่ว่า รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี รักมีให้ค้า รักหน้าให้คิด รักมิตรให้เตือนกัน

มีลูกให้เรียนหนังสือ
ถ้าลูกไม่อยากเรียนไม่ยอมเรียน
มีวิธีการ พ่อแม่ให้แผ่เมตตา
อย่าไปดุไปตีลูกนะ
ไอ้ที่ภาษาโบราณที่ว่า

รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี
รักมีให้ค้า
รักหน้าให้คิด
รักมิตรให้เตือนกัน

ตีตัวนี้ไม่ใช่ตีด้วยไม้เรียว
แต่ตีด้วยแบบอย่างจะพูดกับลูก
จะสอนลูก อย่าโมโหนะ

ถ้าเมตตาเจือโทสะลูกจะเสียหาย
พูดให้เพราะๆ ลูกจะเชื่อถือ จะเคารพบูชาพ่อแม่

อดีตที่ผ่านผัน จำให้มันเป็นบทเรียน

มีคนมาถามอาตมาหลายราย ขึ้นปีใหม่จะได้คืนไหม ที่เขาโกงไปน่ะ บอกอนุโมทนาบุญไปเถอะ ไม่ได้คืนหรอก ให้ทานไปเถอะ ให้ทานวันนี้เลย อโหสิกรรม

อดีตที่ผ่านผัน จำให้มันเป็นบทเรียน

มีคนมาถามอาตมาหลายราย ขึ้นปีใหม่จะได้คืนไหม ที่เขาโกงไปน่ะ บอกอนุโมทนาบุญไปเถอะ ไม่ได้คืนหรอก ให้ทานไปเถอะ ให้ทานวันนี้เลย อโหสิกรรม

มีคนมาถามอาตมาหลายราย ขึ้นปีใหม่จะได้คืนไหม ที่เขาโกงไปน่ะ บอกอนุโมทนาบุญไปเถอะ ไม่ได้คืนหรอก ให้ทานไปเถอะ ให้ทานวันนี้เลย อโหสิกรรม

หาใหม่สิ ไอ้ที่แล้วกันไปอย่าเอามาปรารภนะ ปไหนปากอย่าไว ใจอย่าเบา เรื่องเก่าอย่ารื้อฟื้น มันจะเสียคำเล่าของโบราณ ท่านทั้งหลาย อย่านึกถึงเรื่องเก่า เอามาเล่ากันใหม่ มันเสียเวลา

เพียรอยู่กับปัจจุบัน ท่านจงอย่าประมาท

จงทำปัจจุบันให้มันเสร็จ อดีตหรือก็เป็นความฝัน ปัจจุบันคือความจริง ทุกสิ่งไม่แน่นอน อนาคตอย่าจับมั่น คั้นให้ตาย จะผิดหวังจะเสียใจไปตลอดชีวิต

อย่าประมาทอาจองต่อสงครามชีวิต ชีวิตจะอับเฉา ชีวิตจะอับจนจะข้นแค้น จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแผนชีวิตของตนต่อไปได้

ตรึกตรองให้ดี อย่ามีใจเกลือกกลั้วเชื้อพาล

ปีใหม่ ถ้าออกไปมีอันตรายแล้วก็ระวังให้ดีว่าเพื่อนจะหักหลัง ปีใหม่นี่มันจะสูญลงไป ไม่ได้สูญด้วยความชั่วเลย มันจะสูญด้วยความดีนะ เราจะไปผสมผสานกับคนกลีบ้านกลีเมือง คนกลียุค จะหาความสนุกไม่ได้

ตรึกตรองให้ดี อย่ามีใจเกลือกกลั้วเชื้อพาล

ปีใหม่ ถ้าออกไปมีอันตรายแล้วก็ระวังให้ดีว่าเพื่อนจะหักหลัง ปีใหม่นี่มันจะสูญลงไป ไม่ได้สูญด้วยความชั่วเลย มันจะสูญด้วยความดีนะ เราจะไปผสมผสานกับคนกลีบ้านกลีเมือง คนกลียุค จะหาความสนุกไม่ได้

ปีใหม่ ถ้าออกไปมีอันตรายแล้วก็ระวังให้ดีว่าเพื่อนจะหักหลัง ปีใหม่นี่มันจะสูญลงไป ไม่ได้สูญด้วยความชั่วเลย มันจะสูญด้วยความดีนะ เราจะไปผสมผสานกับคนกลีบ้านกลีเมือง คนกลียุค จะหาความสนุกไม่ได้ คบพาลหรือก็ได้ผิด คบบัณฑิตก็ได้ผล เมาเพศหรือก็หมดค่า เราสุราหมดความสำคัญ เมาการพนันหมดตัว เมาเพื่อนชั่วหมดดี

รักตนนั้น ต้องรู้จักสงวนศักดิ์ศรี

ท่านหญิงท่านชายที่รักทั้งหลาย โปรดพิจารณารักนวลสงวนตัวไว้ อย่าวางตัวอย่าปล่อยตัวให้มันมากเกินไป รักหน้าที่การงานและรักศักดิ์ศรีของหญิง ศักยภาพของหญิงมีศักดิ์ศรี ศักยภาพชายก็ต้องมีศักดิ์ศรีของตัวเอง

อย่าทำให้มันเสีย อย่าให้เป็นชายกระเบน อย่าให้เป็นผู้หญิงกระซังกันรั่ว มันจะเสียศักดิ์ศรีของกุลสตรีในอนาคต

มีลูกสอนลูก มีหลานสอนหลานต่อไป อย่าประมาทนะ ปีใหม่ท่านจะเสียกลศึกในยุทธวิธีแห่งสงคราม จะโดนโกง

อย่าแก้ปัญหาด้วยวิธีร้ายกาจ

อย่าแก้ปัญหาด้วยวิธีร้ายกาจ เพราะปีใหม่ต่อไปนี้จะเกิดกลียุค จะเกิดการรบราฆ่าฟัน จะเกิดสงครามประสาทแล้วก็เด็กจะติดยเสพติดเพิ่มขึ้นอีก 80% และจะเกิดสงครามชีวิต อาจจะฆ่ากันตายระหว่างกลุ่มต่างๆ จะเกิดฟืนเกิดไฟ จะเกิดวางเพลิงไหม้มากขึ้น

อย่าแก้ปัญหาด้วยวิธีร้ายกาจ

อย่าแก้ปัญหาด้วยวิธีร้ายกาจ เพราะปีใหม่ต่อไปนี้จะเกิดกลียุค

เพราะปีใหม่ต่อไปนี้จะเกิดกลียุค จะเกิดการรบราฆ่าฟัน จะเกิดสงครามประสาทแล้วก็เด็กจะติดยเสพติดเพิ่มขึ้นอีก 80% และจะเกิดสงครามชีวิต อาจจะฆ่ากันตายระหว่างกลุ่มต่างๆ จะเกิดฟืนเกิดไฟ จะเกิดวางเพลิงไหม้มากขึ้น

ก็ขอฝากไว้ ขอให้แผ่เมตตาซึ่งกันและกัน อย่าได้แก้ปัญหาโดยวิธีที่ร้ายกาจต่อกันเลย ลูกก็จะฆ่าพ่อ และ พ่อก็จะฆ่าลูก สามีก็จะฆ่าภรรยา และภรรยาก็จะต้องฆ่าสามีอย่างเลือดเย็น คอยดูต่อไปนะ


ยับยั้งใจ จะได้ไม่พลาดในกลศึก

เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายโปรดใจเย็นเข้าไว้ ทำอะไรก็ให้มีเหตุผล ทำอะไรยับยั้งชั่งคิดเหมือนคนโบราณว่า สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น สิบตาเห็นยังไม่เท่ามือคลำ สิบมือคลำยังไม่เท่าจิตยับยั้ง

มือยับยั้งไว้ก่อน จะเสียท่าเสียกลศึกในวิธีสงครามยุทนา จงโห่ร้องขึ้นามรา กึกก้องไปยังสุวรรณพลับพลา ให้พระลักษณ์พระรามได้มารบกับยักษ์ในสนามยุทธนา แต่ปีใหม่ อย่าไปรบกับใครนะ ตั้งโห่ร้องกันสามราอยู่ในสุวรรณพลับพลา อย่าออกไปข้างนอก ให้นั่งสมาธิภาวนา ไม่งั้นมีเรื่อง

คนพูดดีเข้าใจง่าย พูดร้ายเข้าใจยาก

ท่านทั้งหลาย เกิดมาในสากลโลกมีแต่ความทุกข์ ไม่มีความสุขที่แน่นอน มีแต่ความสุขที่เจือปนกับความทุกข์นานาประการ อาตมาจะให้เหตุผลโยมในวันนี้ หาความสุขให้กับตัวเองบ้างเถิด

คนพูดดีเข้าใจง่าย พูดร้ายเข้าใจยาก

ท่านทั้งหลาย เกิดมาในสากลโลกมีแต่ความทุกข์ ไม่มีความสุขที่แน่นอน มีแต่ความสุขที่เจือปนกับความทุกข์นานาประการ อาตมาจะให้เหตุผลโยมในวันนี้ หาความสุขให้กับตัวเองบ้างเถิด

ท่านทั้งหลาย เกิดมาในสากลโลกมีแต่ความทุกข์ ไม่มีความสุขที่แน่นอน มีแต่ความสุขที่เจือปนกับความทุกข์นานาประการ อาตมาจะให้เหตุผลโยมในวันนี้ หาความสุขให้กับตัวเองบ้างเถิด อย่าหาความทุกข์มาใส่ตัวเองเลย มีลูกหลานก็ตั้งใจให้ดี สอนเขาให้เรียนหนังสือ หาวิชาใส่ตัวให้มากที่สุด อย่าไปว่า อย่าไปด่าลูก จู้จี้จุกจิกให้มากมายเกินไป คุณแม่โปรดกรุณาพูดกับลูกให้เพราะ คุณพ่อก็อย่าพูดมาก คุณแม่ก็อย่าจุกจิกกับลูกเลย พูดดีกับลูกได้ไหม ลูกจะเชื่อฟัง

อยากให้ลูกได้ดี ต้องรู้วิธีสอนสั่ง

อาตมาไปเห็นบางบ้านให้โอวาทลูกด้วยแล้วก็ด่าลูกด้วย สอนด้วย ด่าด้วย ลูกมันไม่เชื่อฟังหรอก มันไม่เคารพ ต้องสอนด้วยน้ำใจเมตตากับลูกหน่อยได้ไหม จะพูดจาพาทีก็เพราะพริ้ง อ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซาก ลมปากหวานหูไม่รู้หาย

ปัญหาบางครั้งต้องใช้พุทโธโลยีเข้าช่วย

พูดกับสามีเพราะๆ สามีจะกลับตอนดึกตีหนึ่งตีสองก็อย่าไปว่า ต้องพูดแบบนักกรรมฐานว่า “คุณพี่ขา ดิฉันเตรียมสำรับข้าวปลาอาหารไว้ให้คุณพี่แต่บ่ายสามโมง แต่คุณพี่ก็กลับมาห้าทุ่ม ดิฉันยังรอทานข้าวพร้อมคุณพี่”

พูดอย่างนี้ไม่ได้หรือ ให้คติธรรมพูดดีเข้าใจง่าย พูดร้ายเข้าใจยาก พูดร้ายต่อกันมันจึงเข้าใจกันยาก ไม่รู้เรื่องกันเลย ถ้าพูดเพราะๆ ต่อกันจะเข้าใจง่าย และไม่มีการทะเลาะกัน อย่าเอาแต่เทคโนโลยีมาแก้ปัญหากันนัก เอาพุทโธโลยีมาแก้ปัญหากันในปีใหม่

อย่าทำไปแบบซังกะตาย

แต่มีคนสงสัยอยู่ข้อเดียวคือ ทำความเคารพตัวเอง พูดตั้งใจแล้วต้องทำ ว่าพรุ่งนี้เช้าจะต้องทำอะไรบ้าง อย่าเสียสัจจะ ต้องทำให้เสร็จ ทำด้วยความตั้งใจแล้วเสร็จหมด

อย่าทำไปแบบซังกะตาย

แต่มีคนสงสัยอยู่ข้อเดียวคือ ทำความเคารพตัวเอง พูดตั้งใจแล้วต้องทำ ว่าพรุ่งนี้เช้าจะต้องทำอะไรบ้าง อย่าเสียสัจจะ ต้องทำให้เสร็จ ทำด้วยความตั้งใจแล้วเสร็จหมด

แต่มีคนสงสัยอยู่ข้อเดียวคือ ทำความเคารพตัวเอง พูดตั้งใจแล้วต้องทำ
ว่าพรุ่งนี้เช้าจะต้องทำอะไรบ้าง อย่าเสียสัจจะ ต้องทำให้เสร็จ
ทำด้วยความตั้งใจแล้วเสร็จหมด

ขอฝากญาติโยมไว้ทุกคน อย่าทำแบบซังกะตายไปวันๆหนึ่ง จะขายของก็ไม่ได้
ต้องเคารพตัวเอง พรุ่งนี้จะต้องขายของให้ได้เท่านั้นๆ ต้องให้ได้
ตรงนี้ขายไม่ได้ต้องหาบไปที่อื่น ก็ไปขายคนที่เขาซื้อ

สำเร็จได้ ถ้าเป็นคนมีความเคารพ

การขายที่ดินเหมือนกัน มาถามอาตมาว่า ที่ดินจะขายได้ไหม ทำไมโง่จัง ก็ไปขายตอนที่มีคนเขาซื้อสิ ไม่มีคนซื้อจะขายได้หรือ ทำอะไรทำด้วยความเคารพ เคารพตัวเอง พูดแล้วต้องทำ เอาไปใช้วันขึ้นปีใหม่ต่อไป พูดแล้วไม่ทำใช้ได้หรือ ถ้างานไม่เสร็จอย่านอน งานไม่เสร็จอย่ากินข้าว เคยตัว เหนื่อยๆง่วงนอน นอนเลยเคยตัว นี่นิสัยไม่ดี นี่แหละพรขึ้นปีใหม่ จำแล้วนำเอาไปทำให้ได้

ความเคารพที่ควรให้เกิดมีในตนเอง

  • เคารพตัวเอง พูดแล้วต้องทำ
  • เคารพสถานที่ ไปบ้านใครนี่เคารพเจ้าของบ้านเขามั่งสิ บางบ้านนี่ทั้งๆที่เป็นแขกมาเป็นอาคันตุกะ มาอวดรู้อวดดีกับเจ้าของบ้าน ต้องเคารพเจ้าของบ้านเขา เราไม่ได้เป็นเจ้าของบ้าน เราไปสถานที่แห่งนี้ก็ต้องเคารพสถานที่
  • เคารพกฏหมายบ้านเมืองเขา เช่น เราไปกรุงปารีสที่ฝรั่งเศส จะไปเคารพกฏหมายประเทศไทยได้หรือ แล้วก็หลักกติกาของกรุงปารัสฝรั่งเศส เขาเขียนว่าห้ามถ่ายรูป แต่ปรากฏว่าถ่ายกันใหญ่เลย แล้วก็โดนด่าอย่างน่าใจหาย ไม่เคารพสถานที่ ไม่เคารพในกฏกติกา เราทำงานบริษัท ต้องเคารพหลักกติกาของบริษัทเขาด้วยถึงจะอยู่กันรอด
  • เคารพผู้อื่น เริ่มต้นทำจิตใจให้สงบ

ยิ้มแย้มต่อกัน สร้างความสุขสันต์ในครอบครัว

ขอเจริญพรญาติโยมทั้งหลายต่อไปว่า ชีวิตคนเรานั้น มันไม่มีอะไรแน่นอน ความสุขความเจริญรุ่งเรืองหรือวัฒนาสถาพร ก็มิใช่ว่าอยู่ที่เรามาสวัสดีปีใหม่ แต่ความสุขของเรานั้น เกิดจากบุญกุศลที่เราทำไว้เอง

ยิ้มแย้มต่อกัน สร้างความสุขสันต์ในครอบครัว

ขอเจริญพรญาติโยมทั้งหลายต่อไปว่า ชีวิตคนเรานั้น มันไม่มีอะไรแน่นอน ความสุขความเจริญรุ่งเรืองหรือวัฒนาสถาพร ก็มิใช่ว่าอยู่ที่เรามาสวัสดีปีใหม่ แต่ความสุขของเรานั้น เกิดจากบุญกุศลที่เราทำไว้เอง

ขอเจริญพรญาติโยมทั้งหลายต่อไปว่า ชีวิตคนเรานั้น มันไม่มีอะไรแน่นอน ความสุขความเจริญรุ่งเรืองหรือวัฒนาสถาพร ก็มิใช่ว่าอยู่ที่เรามาสวัสดีปีใหม่ แต่ความสุขของเรานั้น เกิดจากบุญกุศลที่เราทำไว้เอง

บุญ คือ ความสุขความเจริญในชีวิตนี้ และการที่เราจะมีความสุขความเจริญนี้ มีแต่ยิ้มนั่นแหละเป็นความสุขในชีวิต ในครอบครัวยิ้มแย้ม หันหน้าเข้าหากัน ปรึกษาปรองดองเหมือนญาติพี่น้องร่วมกัน นั้นแหละเป็นความสุขในชีวิตในครอบครัว จะเป็นพี่หรือเป็นน้องก็ตาม หันหน้าเข้าหากัน ช่วยเหลือกิจการงานซึ่งกันและกัน นี่เป็นจุดมุ่งหมายของวันขึ้นปีใหม่ ฉะนั้น พี่รักน้องเถอะ น้องจะช่วยพี่ ช่วยกันสร้างความดีให้พ่อแม่

ทำอะไรให้ตัวเองมีสัจจะ

ท่านทั้งหลาย เราทำอะไรทำจริงงานเสร็จด้วยสัจจะ

  • ทำด้วยศรัทธา ขอให้ทำด้วยความตั้งใจศรัทธา ด้วยความชอบ เหมือนเราเรียนหนังสือวิชาเอก ที่เราชอบมีศรัทธา
  • ทำด้วยความตั้งใจ
  • ทำด้วยความเคารพ
  • ทำด้วยจิตสงบ
  • ทำด้วยความถูกต้อง

เพิ่มพูนกุศลแล้วอุทิศไป

การบำเพ็ญกุศลสังฆทานกีดี ทอดผ้าป่าก็ดี ถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นก็ควรจะได้สมาทานรักษาศีล และเจริญภาวนาแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อบรรพบุรุษของท่านในวาระโอกาสสำคัญของชีวิต

เพิ่มพูนกุศลแล้วอุทิศไป

การบำเพ็ญกุศลสังฆทานกีดี ทอดผ้าป่าก็ดี ถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นก็ควรจะได้สมาทานรักษาศีล และเจริญภาวนาแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อบรรพบุรุษของท่านในวาระโอกาสสำคัญของชีวิต

การบำเพ็ญกุศลสังฆทานกีดี ทอดผ้าป่าก็ดี ถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นก็ควรจะได้สมาทานรักษาศีล และเจริญภาวนาแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อบรรพบุรุษของท่านในวาระโอกาสสำคัญของชีวิต อุทิศส่วนกุศลในวันนี้ไปให้เจ้ากรรมนายเวร ให้หมดกรรมให้หมดสูญกันไป ถึงปีใหม่ก็ขอให้ความชั่วสูญไป ขอให้เพิ่มพูนความดีกุศลบุญราศ๊ก็แจ่มใสขึ้นมาในอนาคต

ถ้าทำดังนี้ชีวิตของท่านก็จะรุ่งโรจน์โชติช่วงต่อไปแน่นอน

ชีวิตจะสดใส ใจก็จะสบาย

ญาติโยมหญิงก็ดี ชายก็ตามที่ท่านมาตั้งแต่วันก่อนมาบำเพ็ญกุศล เจริญพระกรรมฐาน นับว่าเป็นการสร้างผลงานในชีวิตดียิ่งนัก อย่างบริษัทที่โยมพันโทวิงได้ประกาศ คือ บริษัทของโยมชาตรี โยมอัญชลี วงศ์สิน ก็เอาผ้านวมมาถวาย วันแรกเข้าใจว่าจะเอาผ้านวมมาขาย ขายของในวัดคงได้กำไรงาม แต่เปล่า เอามาถวายอาตมาใครเอาไปห่มรวยมหาศาล และผ้าผืนนี้เป็นผ้าวิเศษเสกด้วยบุญกุศล ห่มแล้วต้องเกิดความอบอุ่น อุ่นนอกและอุ่นใน จิตใจก็สบาย กำลังมีทุกข์ไม่อบอุ่นใจ เอาผ้านวมนี้มาห่มก็อบใจ ทั้งเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้คลายทุกข์ตลอดรายการ