หวังว่าจะได้เจอกันอีก

สักวันหนึ่งเราออาจะได้เจอกันอีกครั้ง
ตอนที่เรา “เหมาะสม” กันมากกว่านี้ ก็ได้นะ…

มีปัจจัยหลายอย่างสำหรับชีวิตคู่
การที่คนสองคนอยู่ด้วยกัน
อาจไม่ใช่เพราะความรักเพียงอย่างเดียว

ธรรมดาของมนุษย์
มีปัจจัยหลายอย่างในการดำเนินชีวิต
คงไม่แปลกถ้ามีผลต่อความรักด้วยเช่นกัน

การที่คนสองคนเลิกกันไป
ไม่ได้หมายความว่าไม่รักกัน
แต่ต่างคนต่างก็มีเหตุผลของตัวเอง

ถ้าคิดให้ดี
สักวันหนึ่ง…เราอาจจะได้เจอกันอีกครั้ง
ตอนที่เราเหมาะกันมากกว่านี้ก็ได้นะ

เพราะเชื่อว่า…
การเจอกันมันคือ “โชคชะตา”
ถึงครั้งนี้มีหลายเหตุผล
ที่เรายังไม่ใช่สำหรับกันและกัน

เมื่อเวลาผ่านไป
อาจจะกลับมาเป็น “คนที่ใช่”
อีกครั้งก็ได้นะ

หวังว่าจะได้เจอกันอีก…ในสักวัน