ถ้าย้อนเวลาได้ ยังอยากรู้จักกันอยู่ไหม

ถ้า “ย้อนเวลา” กลับไปได้
ยังอยากรู้จักกันอยู่ไหม
หรือจริงๆ แล้วเราไม่น่ารู้จักกันเลย…

“อยาก” หรือ ”ไม่”
ในวันที่เราโตขึ้น
ได้มีเวลามองย้อนกลับไปอดีต
ได้ลองนั่งทบทวนชีวิต

มีคนเข้ามาในชีวิตมากมาย
คนจากไปก็ไม่ใช่น้อย
คนที่ยังอยู่ก็มีทั้งขาว เทา ดำ
หวังดีบ้าง ไม่หวังดีบ้าง
แต่ก็ปกติแหละ

ตัวเราเองก็ใช่ว่าจะขาวสะอาดเสียทีเดียว
เผลอทำผิดพลาดไปก็หลายเรื่อง
ทำร้ายจิตใจใครไปหลายคน

เคยคิดเล่นๆนะ
อยากถามคนที่ยังอยู่เหมือนกัน
ว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้
ยังอยากรู้จักกันอยู่ไหม

ยังอยากเป็นเพื่อนกับเราไหม
ยังอยากเป็นพี่น้องกับเราหรือเปล่า
ที่ได้เป็นแฟนกัน ไม่ได้รู้สึกว่าผิดพลาดใช่ไหม

หรือจริงๆแล้ว เราไม่น่ารู้จักกันเลย …