ยังไม่ลืม

ควรจะลืมได้แล้ว
แต่ความจริงคือ…
“ยังคิดถึง”

ไม่รู้กี่ครั้งแล้ว
ที่กลับไปอ่านบทสนทนาเก่าๆ
ที่เราเคยคุยกัน

ไม่รู้กี่ครั้งแล้ว
ที่เปิดไลน์เธอขึ้นมา
แล้วปิดมันลงไป

ไม่รู้กี่ครั้งแล้ว
ที่เปิดไลน์เธอขึ้นมา
แล้วปิดมันลงไป

ไม่รู้กี่ครั้งแล้ว
ที่พิมพ์ชื่อเธอคนเดิมลงช่องค้นหาในเฟซบุ๊ก
และกดเข้าไปดูไทม์ไลน์ว่าเธอสบายดีไหม

ไม่รู้กี่ครั้งแล้ว
ที่เปิดดูรูปถ่ายของเรา
ในอัลบบั้มที่ไม่เคยลบ

ไม่รู้กี่ครั้งแล้ว
ที่ฝนตกทีไร
คิดถึงทุกที

ไม่รู้กี่ครั้งแล้ว
ที่นึกย้อนกลับไป
แล้วมันเจ็บทุกที

ไม่รู้กี่ครั้งแล้ว
ที่พยายามลืม
แต่”ไม่เคยลืม” ได้เลย…

แต่ละคนคงมีเหตุผลที่ยังไม่ลืม…