บางรูปถ่ายมีความรู้สึก

บางรูปถ่าย
มีความหลัง มีความทรงจำ
มีความรู้สึกซ่อนอยู่…

บางที
แค่รูปถ่ายใบเก่งเพียงใบเดียว
ก็ทำให้ความทรงจำเก่าๆ
ย้อนกลับมาได้ทั้งหมด

ทุกครั้งที่เราถ่ายรูป
จุดประสงค์คือเพื่อเก็บไว้
เป็นความทรงจำ
และความประทับใจ

บางรูปถ่าย
ก็เก็บไว้จนเกือบลืม
ไม่ได้เอามาเปิดดูตั้งนาน
แต่ทุกครั้งที่เห็นอีกครั้ง มันยังรู้สึกเสมอ
เหมือนได้พาตัวเองย้อนกลับไปในอดีตตอนนั้น…

เพราะรูปใบนั้น
มันมีความรู้สึกของคนถ่ายและคนในภายซ่อนอยู่
มีทั้งความหลัง
และความทรงจำที่ฝังใจ
ของใครบางคนอยู่

ไมรู้ว่าคนในภาพ
จะเป็นยังไงบ้างนะ…