อิทธิพลของความรัก

ความรักเปลี่ยนแปลงอะไรได้มากมาย
เปลี่ยนให้คนที่ไม่เอาไหนกลายเป็นคนดี
เปลี่ยนจากคนเข้มแข็งกลายเป็นคนอ่อนแอ
ก็ได้…

มีหบายคนบอกว่า
“ความรัก” มักเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างในโลก

เปลี่ยนเหตุการณ์จากดีเป็นร้าย
จากร้ายเป็นดีก็ได้
เปลี่ยนคนที่เคยไม่เอาไหน
กลายเป็นจากคนมุ่งมั่น
หรือเปลี่ยนจากคนเข้มแข็ง
กลายเป็นอ่อนแอก็ได้เช่นกัน

มีอีกหลายเรื่องที่ความรัก
เป็นปัจจัยหลักในการเปลี่ยนแปลง
บางครั้งอาจจะขาดเหตุผลไปบ้าง
แต่ก็นั่นแหละ “ความรัก” ร้อยเปอร์เซ็นต์

แต่ในอีกมุม
ความรักก็เหมือนดาบสองคม
ใช้ในด้านดี ก็ดี
ใช้ในด้านร้าย ก็เป็นภัยได้เหมือนกัน

ส่วนตัวแล้วอยากให้รักเป็นเรื่องง่ายๆ
ไม่อยากให้ซับซ้อนมากมาย
เดี๋ยวนี้คนเรามักใช้ความรักในทางที่ผิด
ทำให้คนศรัทธาในความรักน้อยลง

ทั้งที่จริงๆแล้ว
ความรักเป็นความรู้สึกพิเศษของมนุษย์ที่น่าอัศจรรย์
มันสวยงามและเป็นพลังด้านบวกในชีวิต

น่าเสียดาย
ถ้าวันหนึ่งมันจะถูกสังคมกลืนกินไป
และไม่สวยงามอีกแล้ว…