เราอาจจะเกิดมาเพื่ออยู่คนเดียว

บางที…
การอยู่ “คนเดียว”
อาจจะเหมาะกับเราที่สุดแล้ว

อยู่คนเดียว
ก็ไม่แย่อย่างที่คิดหรอก

อย่างน้อยก็อาจจะดีกว่า
ต้องเสียความรู้สึกเพราะใครบ่อยๆ
หรือไปทำให้ใครเสียใจ

ได้มีเวลาให้ตัวเอง
ได้เป็นตัวเอง
ได้ทำในสิ่งที่อยากทำ
ไม่ต้องแคร์ใครอีกคนมากมาย
ไม่เสียความรู้สึกให้ใครที่เขาไม่เห็นค่า
ไม่ต้องเอาขีวิตตัวเองไปผูกติดกับเท้าใคร

บางทีเราอาจจะเกิดมา
เพื่อใช้ชีวิตชิลๆคนเดียว
มีอิสระ และไม่ผูกมัดกับใครก็ได้นะ
อาจจะมีเหงาบ้าง ก็เป็นธรรมดาแหละ

แต่ถ้ามีความสุข สบายใจกับชีวิตดี
อยู่คนเดียวเป็นสิบปีก็ไม่แย่นักหรอก
เพราะฉะนั้นอยู่คนเดียวก็ดี
สบายใจดีเหมือนกัน…